Ragana - czyli kojÄ?ca zmys??y wied??ma

Nazwa Ragana w jÄ?zykach ba??tyckich oznacza wied??mÄ? - w swoim pierwotnym znaczeniu kobietÄ? posiadajÄ?cÄ? wiedzÄ?, po??ytecznÄ? i szanowanÄ? przez spo??ecze??stwo badaczkÄ? tajemnic zio??olecznictwa, medycyny i przyrody.

Od niedawna to s??owo powinno siÄ? równie?? kojarzyÄ? co poniektórym z polskÄ? grupÄ? grajÄ?cÄ? dub. (ChoÄ? bÄ?d??my szczerzy - czy kto?? w ogóle zna?? to s??owo prÄ?dzej?).
Jestem tu po to, a??eby wiÄ?cej ludzi w tym kraju pozna??o tÄ? grupÄ? (i nawet je??li bÄ?dzie to tylko garstka to ju?? bÄ?dÄ? zadowlony), bo szukajÄ?c wiadomo??ci na ich temat w internecie doszed??em do wniosku, ??e póki co, sÄ? bardziej kojarzeni jednak za granicami naszego jak??e piÄ?knego i jak??e wciÄ??? jeszcze zacofanego pod wzglÄ?dem kulturowym kraju. Ok. Koniec prywatnych wywodów w tym tekscie. Przejd??my do sedna. O czym w ogóle mowa? O projekcie, który, jak mówia sami muzycy - nie powsta?? z nadmiaru wolnego czasu. Wszyscy jego cz??onkowie zbyt poch??oniÄ?ci sÄ? w??asnÄ? rozwiniÄ?tÄ? ju?? dzia??alno??ciÄ? muzycznÄ? i nie tylko, ??eby marnowaÄ? go dodatkowo dla b??ahej przyjemno??ci z grania. I to s??ychaÄ?. ChoÄ? z pewno??ciÄ? czerpiÄ? przyjemno??Ä? z samego grania, w to nie wÄ?tpiÄ?, to jednak czuÄ? tu co?? wiÄ?cej, czuÄ? w??o??one serce i pracÄ? w ten album.

Źródło http://www.uknowhowwedo.com/content/view/635/28/

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz