Jakie policja ma uprawnienia

 Czy musimy bez szemrania poddać się każdemu żądaniu policjanta? Pokazać mu dowód osobisty, wpuścić go do domu, zatrzymać się do kontroli na drodze? Jest to ściśle uregulowane przepisami prawa, które warto znać, by nie zostać złapanym w pułapkę przez oszustów lub wydrwigroszy.

{rdaddphp file=php/google.php}

GDY POLICJANT STUKA DO DRZWI

Czy musimy wpuścić go do mieszkania?

Zależy to od sytuacji. Jeżeli w naszym mieszkaniu odbywa się głośna impreza i jest późno, to najprawdopodobniej zdesperowani sąsiedzi wezwą policję. Policjanci jednak nie wejdą do środka, ale wywołają właściciela mieszkania na zewnątrz i zwrócą mu uwagę na zbyt duży hałas. Powinni też pouczyć go, podając podstawę prawną. Co innego, jeżeli cisza nocna jest zakłócana często, a w dodatku bywa to połączone z awanturami, tłuczeniem szyb, wyrzucaniem sprzętów przez okna, a sprawcy są pod wpływem alkoholu lub narkotyków. W takiej sytuacji funkcjonariusze mogą wejść do mieszkania. Policjanci mogą skierować wniosek do sądu grodzkiego o ukaranie winnego. Sąd może ukarać sprawcę np. grzywną lub inną karą przewidzianą w kodeksie wykroczeń - nawet aresztem. Zawsze natomiast musimy wpuścić policję do domu, jeżeli funkcjonariusze mają nakaz przeszukania wystawiony przez prokuraturę lub sąd. Zanim jednak zostanie przeprowadzona rewizja, musimy zostać poinformowani, dlaczego jest dokonywana. Jeżeli policja uważa, że w mieszkaniu ukrywane są przedmioty pochodzące z przestępstwa, najpierw musi zażądać ich wydania, a dopiero potem policjanci przystępują do przeszukania.

Kiedy funkcjonariusz może wejść bez nakazu?

Gdy policjanci podejrzewają, że w mieszkaniu ukrył się przestępca lub doszło do popełnienia przestępstwa, a niewpuszczenie ich do środka spowoduje zatarcie śladów lub ukrycie dowodów przestępstwa. Jeśli policjanci obawiają się, że dowody przestępstwa, narzędzia zbrodni lub osoba poszukiwana listem gończym przy zwlekaniu z rewizją mogą zniknąć, mogą nawet wyważyć drzwi. Policjanci dokonujący przeszukania bez nakazu muszą okazać legitymacje służbowe lub nakaz wystawiony przez kierownika swej jednostki. Mają też obowiązek pouczyć właściciela lub najemcę mieszkania, że w ciągu siedmiu dni policjanci muszą zgłosić się do sądu lub prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. A następnie postanowienie sądu lub prokuratora powinni doręczyć osobie, u której dokonano rewizji.

Czy można dokonywać rewizji późną nocą?

Rewizji w domach nie dokonuje się między godziną 22. a 6. rano. Tylko w wyjątkowych przypadkach określanych w kodeksie postępowania karnego jako nie cierpiące zwłoki, funkcjonariusze mogą wejść nocą do mieszkania, by dokonać przeszukania. Jeżeli natomiast rewizję zaczęli przed godziną 22. i przedłuża się, to może być ona dalej przeprowadzana - nawet do rana. Jeśli z kolei policja chce przeszukać lokale, które są dostępne dla dużej liczby osób lub takie, gdzie przechowywane są rzeczy, np. magazyny, pora nie ma znaczenia.

Jak powinien się zachować funkcjonariusz, gdy właściciel mieszkania jest nieobecny?

Wówczas policja prosi o asystowanie przy przeszukaniu inną osobę, np. drugiego domownika. Uwaga: nie może to być małoletnie dziecko, jedynie inny, pełnoletni domownik. W pewnych przypadkach asystować przy przeszukaniu może nawet sąsiad.

Czy policja może wyprosić właściciela z mieszkania?

Nie, właściciel lub najemca lokalu ma prawo być przy przeprowadzaniu rewizji w jego domu. Może też zażądać, by przy przeszukiwaniu była obecna jeszcze inna osoba, np. jakiś krewny czy sąsiad. Policja wyraża zgodę, o ile dodatkowa osoba nie przeszkadza w rewizji.

GDY POLICJANT ŻĄDA OKAZANIA DOKUMENTÓW

Czy zawsze ma do tego prawo?

Policjant ma zawsze prawo wylegitymować osobę, która idzie ulicą czy siedzi na ławce w parku, ale nie może to być żądanie okazania dokumentów dla samego tylko okazania dokumentów. Przyczyną może być zachowanie niezgodne z przepisami, np. picie alkoholu na świeżym powietrzu lub tylko podejrzenie, że legitymowany jest osobą poszukiwaną. Jeżeli policjant stwierdzi, że legitymowana osoba nie jest poszukiwanym przestępcą, przeprasza i odchodzi. Jeżeli okaże się podejrzaną o dokonanie przestępstwa, policjant ją zatrzymuje. Musi podać przyczynę zatrzymania i wyjaśnić przysługujące prawa. Zatrzymany może zażądać niezwłocznego kontaktu z adwokatem, na co policja musi wyrazić zgodę. Gdy jesteśmy w samochodzie, policjant może podczas legitymowania żądać od nas, podobnie jak od innych znajdujących się w nim osób, opuszczenia pojazdu ze względów bezpieczeństwa.

Czy zawsze musimy wylegitymować się dowodem osobistym?

Niekoniecznie, może to być również paszport lub inny dokument zaopatrzony w zdjęcie i oznaczony numerem lub serią, np. prawo jazdy. Gdy nie mamy odpowiedniego dokumentu, nasza tożsamość może być potwierdzona oświadczeniem innej osoby, która ma przy sobie stosowne dokumenty.

Czy może nas wylegitymować jedynie policjant umundurowany?

Nie, ale policjant nie umundurowany musi sam okazać legitymację służbową.

Czy policjant musi być na służbie?

Nie, wylegitymować i/lub zatrzymać podejrzanego może także policjant nie będący na służbie.

GDY POLICJANT ZATRZYMUJE POJAZD NA DRODZE

Czy musi użyć tzw. lizaka?

Niekoniecznie, może to zrobić także ręką. W nocy lub przy złej widoczności powinien użyć latarki z czerwonym światłem.

Czy zawsze powinien być w mundurze?

Poza obszarem zabudowanym zawsze musi być w mundurze, w mieście nie ma takiego obowiązku, ale musi natychmiast, bez proszenia o to, okazać legitymację służbową.

Czy radiowóz musi być oznakowany?

Samochód, którym poruszają się policjanci (np. kontrolując z wideorejestratorem trasy szybkiego ruchu), nie musi być oznakowany, ale policjanci muszą być w mundurach, chyba że są to policyjni wywiadowcy.

Czy funkcjonariusz musi się przedstawić?

Owszem, po zatrzymaniu pojazdu policjant musi się przedstawić, podać swój stopień oraz przyczynę zatrzymania. Może to być naruszenie przepisów ruchu drogowego, sprawdzenie stanu technicznego pojazdu, sprawdzenie dokumentów wymaganych do prowadzenia pojazdu lub sprawdzenie, czy kierujący nie znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Powodem zatrzymania może też być obława na przestępcę.

Co powinien zrobić policjant, gdy kierowca nie ma dokumentów?

Jeśli nie ma on prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego ubezpieczenia OC (lub jest ono nieważne), policja ma prawo zatrzymać samochód i odholować go na specjalny parking depozytowy. Samochód może też zostać zabrany, gdy kierowca jest nietrzeźwy.

Czy policjant może zatrzymać dowód rejestracyjny?

Tak, gdy pojazd stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Jeśli nie mamy ważnych badań technicznych, ale pojazd nie zagraża bezpieczeństwu na drodze, policja zatrzymuje dowód rejestracyjny i wydaje pokwitowanie ważne przez 7 dni.Podstawa prawna: Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o policji - DzU nr 30, poz. 179 z późn. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 lipca 2005 r. w sprawie sposobu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów; Ustawa z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego - DzU nr 89, poz. 555 z późn. zm.; ustawa - Prawo o ruchu drogowym.

Źródło: Poradnik Domowy

Share on Google Plus

About Admin

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 komentarze:

Prześlij komentarz